Urnengraf

Veel nabestaanden kiezen voor een eigen familie-urnengraf voor het bijzetten van de as van hun dierbare. Een urnengraf kan (gecombineerd) worden gebruikt voor alle vormen van asbestemming: voor het begraven van 4 asbussen, al dan niet in een keldertje; voor meerdere sierurnen op het graf of voor een individuele asverstrooiing.

Rhijnhof heeft meerdere thema-urnentuinen gelegen in de Tuin van Mien Ruys, een apart ‘eilandje’ op Rhijnhof dat is aangelegd door de bekende tuinarchitecte Mien Ruys. In de Tuin liggen een Vlinder Hof, een Zwanen Hof, een Bloemen Hof en het unieke Leidse Hof. De Leidse Sleutels zijn daar prominent aanwezig en de Leidse vlag wappert in top. Op de urnengraven in de Tuin van Mien Ruys wordt bij de eerste bijzetting een naammonument geplaatst. Dit in in het aankooptarief inbegrepen.

Op Rhijnhof kunt u ook een eigen Urnengraf Boomplaats uitzoeken onder een van de prachtige bomen op het oude gedeelte Buitenplaats.

Een particulier urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van vijf, tien of 20 jaar met recht van verlenging. Het graf komt op naam van één rechthebbende, die voor de afgesproken periode de eigenaar van het graf is. Hij/zij beslist wie in het gaf wordt bijgezet, welke grafbedekking er geplaatst wordt, of rechten verlengd worden en dergelijke. Op de urnengraven kan een eigen monument worden geplaatst (zie Grafbedekking).

Kinderurnengraf
In het Vergeet-me-niet-kinderhofje is een speciale plek ingericht voor het bijzetten van de as van overleden kinderen.

Een urnengraf uitzoeken
U kunt zelf een graflocatie uitzoeken, ook al bij leven. Een medewerker van Rhijnhof loopt met u mee om u te adviseren. U kunt daarvoor een afspraak maken via 071-532 06 09, keuzemenu 2 of per e-mail info@rhijnhof.nl.

Op onze Tarieven asbestemming 2024 met informatie vindt u de diverse mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

Een bijzetting van een urn. Hoe gaat dat?
Een bijzetting kan worden gedaan door medewerkers van Rhijnhof zonder aanwezigheid van nabestaanden. U kunt er ook voor kiezen om daar wel bij te zijn. Wij ontvangen u eerst in de spreekkamer van het poortgebouw en nemen alles nog even rustig met u door. Vervolgens lopen we met u mee om u te begeleiden. U kunt de urn dan zelf in of op het graf plaatsen of dit door onze medewerker laten doen. Bij een bijzetting in de Tuin van Mien Ruys kunt u na de plechtigheid zolang als u wilt gebruikmaken van de Ceremonietent of verblijven op Mien Ruys Plein. Wij kunnen consumpties to-go verzorgen vanuit Theehuis Veldheim.

De Leidse Ceremonie
Bij een asbestemming in het Leidse Hof kunt u kiezen voor De Leidse Ceremonie. Familieleden verzamelen zich bij de Goekoopbank bij de ingang, vernoemd naar oud-burgemeester Cees Goekoop. De medewerker van Rhijnhof voegt zich met de as van de overledene bij de groep en loopt voor naar het Leidse Hof. Daar hangt de Leidse vlag halfstok als eerbetoon aan de overledene. Vervolgens kunnen nabestaanden zelf (of de Rhijnhof medewerker) de as bijzetten, de sierurn plaatsen of de as verstrooien met de Leidse Verstrooischaal.

Een sierurn uit onze Gedenkwinkel
Als u een sierurn aangeschaft in onze Gedenkwinkel is het vullen dan de urn en en plaatsing ervan op het graf (zonder uw aanwezigheid) inbegrepen.

Het is ook mogelijk dat u elders een urn heeft aangeschaft en dat de steenhouwer de plaatsing verzorgt. Daarvoor dient een vergunning te worden aangevraagd. Meer informatie daarover vindt u op onze pagina over Grafbedekking.