Stichting, team en vrijwilligers

Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof
Vanaf het ontstaan in 1910 werd de begraafplaats geëxploiteerd door de Hervormde Gemeente van Leiden. Een afzonderlijke Commissie Begraafplaatsen bestaande uit meerdere kerkvoogden droeg de zorg voor het beheer. Omdat Rhijnhof fungeert als algemene begraafplaats zijn er van oudsher ook nauwe contacten met de gemeente Leiden.

In 1995, aan de vooravond van de grote uitbreiding volgens het Masterplan “Rhijnhof, dierbare plek in het groen” werd het beheer ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof (SBBR), waarin zowel de Protestantse Gemeente Leiden als de gemeente Leiden participeren. De begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de SBBR.

Op het terrein van begraafplaats Rhijnhof bevindt zich ook Crematorium Rhijnhof dat eigendom is van Coöperatie Dela.

Bestuur
Het bestuur van de SBBR bestaat uit:
de heer J. (John) Olivier, voorzitter
de heer W. (Wim) Nieboer, penningmeester
de heer J.P. (Hans) Karstens, secretaris
mevrouw M. (Marjan) de Jonge-Doelman, lid
de heer A. (Antoon) van Dijk, lid

Team
Het team van Rhijnhof bestaat uit:
mevrouw N. (Nicoline) Zemering, directeur
de heer J. Straver, administrateur
de heer L. (Lukas) van Gent, administratief medewerker
mevrouw L. (Lidy) Jasperse, administratief medewerker
mevrouw E. (Esther) Lelieveld-Mugge, administratief medewerker
de heer W. (Wil) van der Blom, voorman buitendienst
de heer R. (René) Gressie, plaatsvervangend voorman buitendienst
de heer L. (Luuk) Schaap, medewerker buitendienst
de heer Th. (Theo) Opdam, medewerker buitendienst
de heer R. (Ronald) van den Bosch, medewerker buitendienst
de heer S. (Sjaak) van Sonsbeek, medewerker buitendienst
de heer G. (Guus) van Kalkeren, allround medewerker onderhoud
mevrouw P. (Paula) Groenendijk-Breedeveld, medewerker Theehuis
de heer D. (Dirk) van der Zeeuw, medewerker weekeinddienst