Soorten graven

Een algemeen graf of een particulier graf?
Bij begraven dient een basiskeuze gemaakt te worden tussen een algemeen graf of een particulier graf.

Een algemeen graf
Een algemeen graf wordt eenmalig uitgegeven voor een periode van tien jaar zonder mogelijkheid van verlenging. In een algemeen graf worden drie personen op volgorde van overlijden begraven tussen wie geen familieband hoeft te bestaan. Als nabestaande heeft u geen zeggenschap over wie er bij uw naaste wordt begraven. Op het graf kan een gedenktegel worden geplaatst.

Na tien jaar wordt het algemene graf opgeheven. Het is dan altijd mogelijk om tegen betaling de stoffelijke resten van dierbaren te laten herbegraven of cremeren.

Wij tonen u graag de locatie van onze algemene graven op het gedeelte Veldheim. Een medewerker van Rhijnhof loopt met u mee en kan u adviseren. U kunt daarvoor een afspraak maken via 071-532 06 09, keuzemenu 2 of per e-mail info@rhijnhof.nl.

Een particulier (familie) graf
Een particulier graf wordt ook wel familiegraf of eigen graf genoemd. Het biedt ruimte aan 1 of meerdere overledenen en wordt voor minimaal tien jaar gehuurd. In een eigen graf kunt u ook (sier)urnen bijzetten of (een gedeelte van de) as verstrooien. Het graf komt op naam van één rechthebbende, die voor de afgesproken periode de eigenaar van het graf is. Hij/zij beslist wie in het graf wordt bijgezet, welke grafbedekking er geplaatst wordt, of grafrechten verlengd worden en dergelijke.

De eerste huurtermijn voor een particulier graf is 10, 20 of 30 jaar met recht van verlenging. U kunt een eigen plek uitzoeken en is er de mogelijkheid om een gedenkteken of monument te plaatsen.

Bij particuliere graven is een onderhoudsbijdrage is verplicht.

Een graf uitzoeken
Particuliere graven liggen verspreid over de sfeergebieden. U kunt zelf een graflocatie uitzoeken, zowel bij leven of na het overlijden voorafgaande aan de begrafenis. Een medewerker van Rhijnhof loopt met u mee om u te adviseren. U kunt daarvoor een afspraak maken via 071-532 06 09, keuzemenu 2 of per e-mail info@rhijnhof.nl.

Algemeen keldergraf op Veldheim
De algemene graven op Rhijnhof zijn keldergraven, gelegen op het gedeelte Veldheim. In een algemeen keldergraf worden drie willekeurige overledenen boven elkaar bijgezet in volgorde van overlijden. Na de bijzetting wordt voor een periode van zes maanden een naamplaat met geboorte- en overlijdensdatum op het graf geplaatst.

Algemeen zandgraf XL
Rhijnhof heeft op het gedeelte Veldheim een aantal algemene graven voor overledenen, die begraven worden in een kist groter dan 85 x 220 x 50 cm.

Algemeen zandgraf (Budget)
In een algemeen zandgraf Budget kan alleen worden begraven op maandag t/m vrijdag en zonder aanwezigheid van nabestaanden. Op het graf mag geen grafbedekking geplaatst worden.

Particulier zandgraf
Een particulier zandgraf is bestemd voor naar keuze 1, 2 of 3 overledene(n). In of op het graf kunnen bovendien (sier)urnen worden bijgezet of (een gedeelte van de) as worden verstrooid.

Rooms-katholiek particulier zandgraf
Rhijnhof heeft een katholiek gedeelte, dat in 1974 gewijd is door de toenmalige deken L.G.A. Noort. Op het katholieke gedeelte kunnen nabestaanden een particulier zandgraf uitzoeken. Het graf is bestemd voor naar keuze 1, 2 of 3 overledene(n). In of op het graf kunnen bovendien (sier)urnen worden bijgezet of (een gedeelte van de) as worden verstrooid.

Islamitisch particulier graf
Rhijnhof heeft een islamitisch gedeelte waar de graven richting Mekka zijn georiënteerd. Het zijn graven voor 1 of 2 overledenen. Ook zijn er aparte kindergraven. De begrafenis kan plaatsvinden volgens de islamitische traditie. Een watervoorziening en een gebedstafel zijn aanwezig. De begrafenis kan plaatsvinden binnen 36 uur.

De folder over islamitisch begraven op Rhijnhof vindt u hier Islamitisch begraven

Particulier keldergraf op Veldheim
In een particulier keldergraf op het gedeelte Veldheim kunnen maximaal 5 overledenen worden bijgezet. De eerste huurtermijn is 20 of 30 jaar met recht van verlenging.

Particulier keldergraf Rotonde Buitenplaats
In de Rotonde op het oudste gedeelte van de begraafplaats liggen historische (dubbele) keldergraven bestemd voor meerdere overledenen per graf.

Particuliere kindergraven
Op Rhijnhof zijn verscheidene kinderhofjes ingericht met graven voor kindertjes die niet ouder zijn geworden dan 1 jaar en voor oudere kinderen tot 12 jaar. Kinderen kunnen ook in een particulier graf voor volwassenen worden begraven. Ook op het islamitisch gedeelte zijn graven voor kinderen.

Kinderen jonger dan 24 weken
Er bestaat een bijzondere band tussen Rhijnhof, het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis. Als zeer vroeg geboren kindjes jonger dan 24 weken levenloos ter wereld komen, worden ze meestal aan het ziekenhuis afgestaan. Het ziekenhuis draagt vervolgens zorg voor de crematie of de begrafenis op Rhijnhof, afhankelijk van de wens van de ouders. In het Vergeet-me-niet kinderhofje worden kindjes begraven. In het Sterretjesveld wordt de as bijgezet na een crematie. Rhijnhof stelt deze dienstverlening kosteloos beschikbaar.

De crematie of begrafenis gebeurt anoniem. Soms hebben ouders toch behoefte aan een naamsvermelding. Daarom heeft Rhijnhof kunstenaar Hadas Lieber opdracht gegeven om voor beide hofjes een herinneringsmonument te ontwerpen. Het zijn twee glasmonumenten geworden, Hestia en Scherven, waarin ouders de naam van hun kindje kunnen laten aanbrengen.