Vervlogen
Annelies Dijkman
2010, lichtprojectie

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Rhijnhof in 2010 verdiepte de Leidse kunstenares Annelies Dijkman zich in de archieven van de begraafplaats.

Hoeveel overledenen zijn er sinds 1910 begraven en waar zijn hun zielen gebleven?

vroeg zij zich af. Ook raakte ze gefascineerd door het kleine koolwitje (Pieris rapae). Het vlindertje komt veelvuldig voor op Rhijnhof, te meer omdat in één jaar tijd wel drie tot vier generaties van deze soort worden geboren. Dijkman koos het koolwitje als symbool voor de zielen van de overledenen.

In de speciale jubileumtentoonstelling in het Scheltema-complex in Leiden toonde Dijkman de resultaten van haar onderzoek. In vitrines werden naast elkaar de statistieken van Rhijnhof en de levenscyclus van het koolwitje belicht. Tegelijkertijd werden op de muur vlinders geprojecteerd, als ongrijpbare lichtvlekken met trillende vleugels. Fladderend als dolende zielen in de ruimte. De vlinderprojectie wordt elk jaar opnieuw getoond tijdens de Lichtjesavond.