Poortwachters. Lichtbeelden van kunstenaar Frans van Nieuwenborg. Entree Begraafplaats Rhijnhof Leiden.
Poortwachters
Frans van Nieuwenborg
2004, cortenstaal, glas, tl-verlichting

De twee lichtbeelden flankeren de entree naar de begraafplaats en zijn speciaal ontworpen bij de architectuur van het poortgebouw. De elementen bestaan uit een binnenkooi en een buitenkooi. In de binnenkooi is tl-verlichting aangebracht. In de ruimte tussen de binnen- en de buitenkooi zijn glasklompen gestapeld. De glasbrokken sluiten aan bij de ruwe leistenen van het gebouw. Duurzaamheid was belangrijk. Daarom is gebruik gemaakt van afvalglas, direct van de smelterij.

De Poortwachters functioneren als bakens langs de openbare weg en begrenzen de toegang tot de begraafplaats. Na het invallen van de duisternis lichten zij van binnenuit groen op, daarmee refererend aan licht en donker, leven en dood, begin en einde als metafoor van het leven.

Meer over Frans van Nieuwenbrg: www.vannieuwenborg.nl