Herdenkingstafel
2013, graniet

Op het strooiveld langs de Haagse Schouwweg staat een herdenkingstafel, waarop nabestaanden bloemen en kaarsjes kunnen plaatsen. In het gras ertegenover staan twee bankjes rondom een tweede tafelblad, waarop de tekst van het gedicht XIV van Rutger Kopland is gegraveerd:

Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.

Rutger Kopland (1934-2012) was psychiater en dichter. Het gedicht XIV komt uit zijn bundel Een lege plek om te blijven uit 1975, waarin alle gedichten doorlopend genummerd zijn, zonder een titel. XIV is een kwatrijn en beslaat slechts vier regels. In enkele woorden, met enkele klankherhalingen (alliteratie, assonantie en het middenrijm gras-was), wordt een verlangen geschetst om iets te zijn voor een ander.