Echo. Kunstwerk van Annelies Dijkman. Begraafplaats Rhijnhof Leiden.
Echo
Annelies Dijkman
2013, gelast en gecoat staal en rvs

Echo staat midden in de ronde vijver op het Veldheim-gedeelte van de begraafplaats, meteen rechts van de entree. De vijver markeert het einde van de lange as, die het oude en het nieuwe gedeelte van de begraafplaats met elkaar verbindt. De zichtlijn loopt vanaf Huize Rhijnhof over de oude hoofdlaan via de rotonde met de monumentale beuk over het parkeergedeelte naar Veldheim. Echo doemt op uit het water, ijl en wit als een geest. Ontdaan van het aardse, dun en fragiel. Qua vorm is het een echo van de koepel van Huize Rhijnhof, als een imaginair paviljoentje dat heden en verleden met elkaar verenigt.

Het geheel vormt in contour een bouwwerkje dat ook de nagalm is van de prieeltjes, volières en theekoepels die vaak deel uitmaakten van 18de-eeuwse buitenplaatsen. Het heeft een open constructie en is wit -onbezoedeld- van kleur. Ranke pijlers dragen een geodetische koepel, opgebouwd uit driehoeken, die op hun beurt weer vijf- en zeshoeken vormen. De koepel heeft de vorm van een halve bol, aansluitend bij de cirkels en ronde vormen die veelvuldig terugkeren in de plattegrond van de begraafplaats. De cirkel heeft ook een symbolische betekenis en staat voor het eeuwige, het oneindige en het ongrijpbare net zoals de dood dat is.

Meer over Annelies Dijkman: www.anneliesdijkman.nl