Onderhoudsronde 1/2020

In april 2020 is gestart met de eerste onderhoudsronde met niet-chemische methoden.
Grafvelden en rondom de graven: Gras en overige begroeiing wordt afgemaaid en het maaisel wordt van de graven afgeblazen met een bladblazer. In het kader van ecologisch groenbeheer blijft het maaisel rondom de graven en op de grafvelden maximaal drie dagen liggen voordat het wordt afgevoerd.

Graven en graftuintjes: Heesters, heesters, haagjes en andere vaste beplanting worden gesnoeid of geknipt (geen vormsnoei). Afgestorven planten, dode bloemen, oude mandjes, potjes en kaarsen worden verwijderd. Kruidige gewassen (onkruid) worden verwijderd door middel van schoffelen of wieden.

Paden: Onkruid op de paden wordt behandeld met de zgn. heet water methode. Het water is 95 graden en dringt door tot in de kiem. Het onkruid wordt bruin en sterft af. In het kader van ecologisch groenbeheer laten we sommige paden vergrassen.

Meer informatie over het onderhoud en over ecologisch groenbeheer ter bevordering van de biodiversiteit vindt u in deze pdf.