Hart van Herinnering Rhijnhof Leiden

Harten van Herinnering – berichtjes naar boven


Het is zondag 3 januari 2021. Op Rhijnhof verbranden we de Harten van Herinnering die nabestaanden de afgelopen maand aan de bruggen hingen. Om zo de herinneringen als een berichtje naar boven te sturen. Leta Janssen van Afscheid met Veerkracht legt harten in de vuurkorf. Zij spreekt woorden die gaan over “de mensen van voorbij”. Over de dierbaren die wij moeten missen.

Op de brug
Tussen daar en hier
Tussen hemel en aarde
Hangen harten

Op de brug
Tussen leven en dood
Tussen loslaten en vasthouden
Hangen harten

Op de brug
Tussen verleden en toekomst
Tussen afscheid en gemis
Hangen harten van herinnering

Daar kunnen we niet komen
De hemel lijkt ver weg
Afscheid was
Gemis blijft
Loslaten moest
Vasthouden kan altijd
Dood blijft
Levend houden mag
Verleden gaat mee
Toekomst wacht

Verleden gaat mee
Toekomst wacht
Daar kunnen we niet komen
De hemel lijkt ver weg

Daarom maken we vuur
Vuur dat verwarmt
Vuur dat licht geeft

Warmte en licht
Dat ons verbindt
Met elkaar
Met de mensen van voorbij

De mensen van voorbij
Zij blijven in ons leven.
De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen
Die wij zo graag herhalen
In bloemengeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet

De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
Zijn in een ander weten
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij

 

Tekst: Leta Janssen. De laatste twee alinea’s komen uit het gedicht ‘De mensen van voorbij’ van Hanna Lam.