Grafbedekking

Grafbedekking algemeen graf
Op een algemeen graf wordt na de begrafenis door Rhijnhof een naambordje geplaatst voor de periode van maximaal 6 maanden. Daarna nemen wij contact op met de gebruiker van het graf over het al dan niet overkopen van het naambordje. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een eigen monumentje.

Grafbedekking particulier graf
Monumenten op particuliere graven kunt u een eigen identiteit meegeven in vorm en materiaal. Op bepaalde plekken op Rhijnhof is ruimte voor meer bijzondere monumenten. Bij het uitzoeken van de graflocatie kunt u daarover meer informatie vragen. Zelfs een eigen grafkapel of mausoleum behoort tot de mogelijkheden.

Vergunning grafbedekking
Plaatsen van grafmonumenten kan alleen nadat hiervoor een vergunning is verleend. Meestal gebeurt de vergunningaanvraag en het plaatsen door een steenhouwer, maar nabestaanden kunnen ook alles in eigen beheer doen.

Meer informatie over de voorwaarden waaraan grafbedekking moet voldoen vindt u in het Reglement Begraafplaats Rhijnhof 1 september 2017 en in de extra Bijlage reglement Rhijnhof Grafbedekking.

Voor het aanvragen van een vergunning grafbedekking dient u bijgaand formulier te gebruiken Formulier Aanvraag Vergunning nieuw Monument of Sierurn 2024