Downloads en links

Onderstaand kunt u documenten en formulieren van Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof downloaden, alsmede informatiemateriaal, folders en brochures. Ook vindt u links naar relevante websites.

Links

Begraafplaats Rhijnhof op Social Media
Facebook – @begraafplaatsrhijnhof
https://www.facebook.com/begraafplaatsrhijnhof

Instagram – begraafplaats_rhijnhof
https://www.instagram.com/begraafplaats_rhijnhof

Twitter – @RhijnhofLeiden
https://twitter.com/RhijnhofLeiden

LinkedIn – Begraafplaats Rhijnhof
https://www.linkedin.com/company/begraafplaats-rhijnhof

Nabestaandencafé
Om de zes weken vindt in Theehuis Veldheim het Nabestaandencafé plaats.
www.nabestaandencafeleiden.nl

Facebookpagina Nabestaandencafé
www.facebook.com/hetnabestaandencafe

Uitvaart per boot
Rhijnhof heeft een eigen rouwsteiger om aan te meren bij een uitvaart over water. Diverse Leidse rederijen hebben een speciale uitvaartboot beschikbaar.

Stichting de Leidse Rederij
https://www.leidserederij.nl/vaaractiviteiten/vaarwel

Uitvaartboot
De klassieke boot is geschikt voor ongeveer 25 personen. Inzet van een extra volgboot is mogelijk.
http://www.uitvaartboot.nl

Rouwverwerking
https://www.humanitas.nl/afdeling/rijnland/activiteiten/lotgenotengroep-rouw
https://www.issoria.nl/rouwondersteuning
https://www.radiuswelzijn.nl/aanbod/hulp-en-advies/bezoekdienst-weduwenweduwnaars
http://praktijkebenvloed.nl

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover
https://www.totzover.nl

Oorlogsgravenstichting
https://oorlogsgravenstichting.nl

Uitvaartondernemers in Leiden en omgeving
Onderstaand vindt u een aantal uitvaartondernemingen in (omgeving) Leiden, die bekend zijn op begraafplaats Rhijnhof. De keuze is uiteraard geheel vrij.

Arum uitvaartzorg
https://www.arumuitvaartzorg.nl

Attendo Uitvaartzorg
https://www.attendouitvaartzorg.nl

Dune Uitvaartbegeleiding
http://www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

Thea Dijkstra Uitvaartbegeleiding
http://www.theadijkstra.nl

Janson & Bolland Uitvaartverzorging
http://www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Monuta Leiden
https://www.monuta.nl/vestiging/leiden

Mooie Uitvaart
https://www.mooieuitvaart.com

Omen Uitvaartzorg
https://www.omen-uitvaartzorg.nl

Van der Putten Dunweg Uitvaartzorg
https://www.vanderputtenendunweg.nl

Regentesse Uitvaartverzorging
https://regentesse.net

RouWit Uitvaartbegeleiding
https://rouwit.nl

Rouwloods
https://www.rouwloods.nl

Salut Uitvaartbegeleiding
https://www.salut-uitvaartbegeleiding.nl

Mies Schoneveld
https://www.miesschoneveld.nl

Uitvaartonderneming Teylingen
http://www.uitvaart-teylingen.nl/index.php

Uitvaart Zorgcentrum Leiden / UZL
https://www.uzleiden.nl

Marian de Valk Uitvaartbegeleiding
http://www.mariandevalk.nl

Virati Uitvaartverzorging
https://www.virati.nl

Steenhouwers in Leiden en omgeving
Onderstaand vindt u een aantal steenhouwers in (omgeving) Leiden, die bekend zijn op begraafplaats Rhijnhof. De keuze is uiteraard geheel vrij.

Boot Natuursteen
https://www.bootnatuursteen.nl

Daming Natuursteen
http://daming.nl

De Gedenkgroep
https://www.degedenkgroep.nl

Keuzenkamp & Marcelis
https://keuzenkampbv.nl

Wagemaker Natuursteen
https://wagemakernatuursteen.nl