Hart van Herinnering Rhijnhof Leiden

Harten van Herinnering – berichtjes naar boven


Het is zondag 3 januari 2021. Op Rhijnhof verbranden we de Harten van Herinnering die nabestaanden de afgelopen maand aan de bruggen hingen. Om zo de herinneringen als een berichtje naar boven te sturen. Leta Janssen van Afscheid met Veerkracht legt harten in de vuurkorf. Zij spreekt woorden die gaan over “de mensen van voorbij”. Over de dierbaren die wij moeten missen.

Op de brug
Tussen daar en hier
Tussen hemel en aarde
Hangen harten

Op de brug
Tussen leven en dood
Tussen loslaten en vasthouden
Hangen harten

Op de brug
Tussen verleden en toekomst
Tussen afscheid en gemis
Hangen harten van herinnering

Daar kunnen we niet komen
De hemel lijkt ver weg
Afscheid was
Gemis blijft
Loslaten moest
Vasthouden kan altijd
Dood blijft
Levend houden mag
Verleden gaat mee
Toekomst wacht

Verleden gaat mee
Toekomst wacht
Daar kunnen we niet komen
De hemel lijkt ver weg

Daarom maken we vuur
Vuur dat verwarmt
Vuur dat licht geeft

Warmte en licht
Dat ons verbindt
Met elkaar
Met de mensen van voorbij

De mensen van voorbij
Zij blijven in ons leven.
De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen
Die wij zo graag herhalen
In bloemengeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet

De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
Zijn in een ander weten
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij

 

Tekst: Leta Janssen. De laatste twee alinea’s komen uit het gedicht ‘De mensen van voorbij’ van Hanna Lam.

 

Aanplant 26 lindes langs de oude laan

Herstel oude bomenlaan
Maandag 30 november t/m woensdag 2 december worden op Rhijnhof 26 nieuwe lindebomen geplant.

Begraafplaats Rhijnhof is een prachtig gedenkpark waar mensen van alle culturen en religies hun dierbaren kunnen begraven of de as van overledenen kunnen verstrooien of bijzetten. De afgelopen jaren heeft de gemeente Leiden samen met begraafplaats Rhijnhof gewerkt aan het uitbreiden, verfraaien en verbeteren van de begraafplaats. De laatste werkzaamheden zijn afgerond. Er zijn twee nieuwe bruggen aangelegd, de historische vijver is vergroot en aangesloten op de waterhuishouding van Rijnland. Als sluitstuk worden maandag 30 november t/m woensdag 2 december 26 nieuwe lindes geplant langs de oude laan.

Lindes
De bestaande haagbeuk-bomen (Capinus betulus) blijven staan en worden aangevuld met 26 nieuwe bomen. In verband met de biodiversiteit is niet, zoals tot voor kort gebruikelijk was, gekozen voor de aanplant van één lindesoort, maar voor vier verschillende soorten lindebomen: de zilverlinde (Tilia tomentosa ‘Brabant), de grootbladige zomerlinde (Tilia platyphyllos), de winterlinde (Tilia cordata) en de krimlinde (Tilia europaea ‘Euchlora’). Het zijn waardbomen en drachtbomen voor o.a. bijen en vlinders. De bomen komen van boomkwekerij Ebben in Cuijk. Afgelopen september is de voorman buitendienst en boomkenner van Rhijnhof de bomen persoonlijk gaan uitzoeken in Noord-Brabant. Hij en de andere mannen van de buitendienst zullen de bomen ook zelf planten. Het zijn bomen van een groot formaat, zodat er meteen al een echt laan-effect zal ontstaan.

Historische grond
De oude laan was oorspronkelijk de oprijlaan van de statige buitenplaats Rhijnhof. Tot op de dag van vandaag staat het 18de eeuwse Huize Rhijnhof te pronken aan de Oude Rhijnhofweg. In één rechte lijn loopt de lange laan vanaf het hart van het huis over de Rhijnhofweg naar de rotonde, waar vroeger de begrafeniskoets met paard en al kon keren. Wie daar loopt, stapt in de voetsporen van de rijke bewoners die ooit de buitenplaats bewoonden. Dit gedeelte van de begraafplaats wordt niet voor niets aangeduid als ‘Buitenplaats’.

Dienstverlening tijdens gedeeltelijke lockdown

Ondanks de verscherpte maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus af te remmen, willen we u op kantoor en in het Theehuis zo optimaal mogelijk van dienst zijn. Dat doen we als volgt:
Kantoor alleen op afspraak
Het kantoor is voorlopig gesloten voor bezoekers. Indien echt nodig, kunt u een afspraak maken, zodat we u persoonlijk te woord kunnen staan.

U kunt ons bereiken via info@rhijnhof.nl of 071-532 06 09/keuzemenu 2.
Maximaal twee bezoekers
We kunnen maximaal twee bezoekers op afspraak ontvangen. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Bij binnenkomst doen wij een gezondheidscheck.
Ophalen as en afgeven muziek
U kunt zich melden bij Crematorium DELA; aan de rechterzijde van het centrale gebouw.
Asverstrooien
Bij een asverstrooiing kunnen maximaal 30 nabestaande aanwezig zijn. Onze medewerker loopt mee en houdt 1,5 meter afstand.
Uitzoeken graf
Er kunnen maximaal twee nabestaanden mee bij het uitzoeken van een graf. Bij een eventueel nagesprek binnen is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij binnenkomst doen wij een gezondheidscheck.
Elektrocarservice
We brengen u nog steeds graag naar het graf van uw dierbare. Elektrocar gebruikers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Vooraf doen we een gezondheidscheck.
WC voor bezoekers
Er is één toilet in gebruik (het invalidetoilet) voor alle bezoekers. Ingang is aan de achterzijde van het Theehuis.
Theehuis gesloten
Theehuis en terras zijn voorlopig gesloten voor bezoekers.
To Go Service
Op donderdag, vrijdag en zondag zijn bij het Theehuis consumpties To Go verkrijgbaar.

lichtjesavond begraafplaats Rhijnhof

Lichtjesavond 2020 gaat niet door

Vanwege Corona kan Lichtjesavond dit jaar helaas niet doorgaan.

Sporen van WO II op Rhijnhof

In het Leidsch Dagblad van 28 april 2020 verscheen een artikel over de oorlogsgraven op Rhijnhof. Op de begraafplaats zijn nog minstens zestien graven te vinden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op niet-natuurlijke wijze om het leven zijn gekomen. Voorman buitendienst Wil van der Blom en directeur Nicoline Zemering wandelden met journalist Ruurd Kok over de begraafplaats. Wil vertelde hoe hij op een dag op het graf van oud-marineofficier en verzetsman Theophile Talboo een rode roos zag liggen met de tekst: “Lieve pa, eindelijk heb ik je gevonden”. De achtergrond van deze tekst kennen we niet, maar intrigerend is het zeker.

Lees hier het hele verhaal uit Het Leidsch Dagblad (PDF)