Asbestemming in een familiegraf

Als u al een particulier familiegraf heeft op Rhijnhof kunnen daarin behalve een kist ook meerdere asbussen worden bijgezet. Of u kunt een sierurn op het monument laten plaatsen. Medewerkers van Rhijnhof of een steenhouwer zorgen voor nagelvaste bevestiging. Het is bovendien mogelijk om (een gedeelte van) de as te verstrooien op het familiegraf.

Op onze tarievenlijst asbestemmingen vindt u de diverse mogelijkheden en de bijbehorende kosten.
De actuele tarieven kunt u downloaden op de pagina downloads en links.

As bijzetten in een familiegraf. Hoe gaat dat?
Veelal ligt er op het graf al een monument. Dat kan in de meeste gevallen blijven liggen. De asbus wordt via een opening aan de zijkant in het graf ingelaten. Soms is het wel nodig om het monument te lichten en na de bijzetting weer terug te plaatsen. Wij bespreken van tevoren met u de gewenste methode van bijzetting.

U kunt de bijzetting op een door u gekozen datum laten verrichten door een van onze medewerkers, dus zonder dat u daarbij aanwezig bent. Uiteraard is het ook mogelijk om wel bij de bijzetting aanwezig te zijn. Wij ontvangen u en uw familie dan op de afgesproken dag in het Poortgebouw en lopen met u mee om de bijzetting te begeleiden. U kunt de plechtigheid geheel zelf vormgeven.