Theehuis Veldheim

Op 21 juni 2014, na afloop van het jaarlijkse Midzomerconcert openden wij ons nieuwe theehuis. Het voorziet duidelijk in een behoefte: elke dag komen er bezoekers van de begraafplaats om met elkaar na te praten en rustig een kopje koffie of thee te drinken. Maar er gebeurt meer…

m-middelSommige mensen komen al jaren bijna elke dag naar Rhijnhof om het graf van hun dierbaren te verzorgen. Voor hen is het theehuis een vaste ontmoetingsplek. Bezoekers vinden er behalve een hapje en een drankje de nodige interessante informatie: brochures over allerlei onderwerpen, maar ook folders voor een kunst- of natuurwandeling.

Theehuis Veldheim leent zich ook prima voor themabijeenkomsten die passen bij een begraafplaats. Zo kunnen er presentaties over de geschiedenis of de natuur van Rhijnhof worden gehouden, maar ook inleidingen die uitleg geven over begrafenisrituelen van verschillende godsdiensten.
 

Fototentoonstelling
Elke twee maanden is er een nieuwe tentoonstelling van de Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Klik hier voor de info van de huidige expositie.
 

Nabestaandencafé
Vanaf januari 2017 vindt het nabestaandencafé plaats om de zes weken op zondagmiddag. Het nabestaandencafé is bedoeld om steun te bieden aan mensen die een rouw- en verlieservaring hebben. 
Bij elke bijeenkomst wordt onder professionele begeleiding een ander thema besproken. Naast inzicht en informatie wordt ruimschoots gelegenheid geboden voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten en vrijwilligers. 

Voor meer informatie zie de website van het nabestaandencafé (www.nabestaandencafeleiden.nl) of de facebookpagina (www.facebook.com/hetnabestaandencafe).

logo_nabestaandencafe