Gepubliceerd op 13th februari 2013

Opheffen algemene graven
vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 worden de volgende graven opgeheven:

9161 tot en met 9178 (uitgegeven van 5 juli 2002 t/m 18 augustus 2003)
9288 tot en met 9365 (uitgegeven van 28 juli 2003 t/m 2 april 2007)
9715 tot en met 9820 (uitgegeven van 7 mei 2004 t/m 16 februari 2007)

4359 tot en met 4403 (uitgegeven van 16 februari 2001 t/m 20 februari 2007)

Het is mogelijk de stoffelijke resten opnieuw te begraven in een nieuw algemeen of particulier graf, te cremeren of over te brengen naar een andere begraafplaats.
Indien zich op het graf nog een monument en/of beplanting bevindt, dan kan de rechthebbende (aanvrager begrafenis) deze tot 1 september 2020 verwijderen. Vanaf 1 september 2020 worden de nog aanwezige monumenten en beplanting door ons verwijderd.
Onderstaand vindt u een overzicht van de algemene graven en een tarievenlijst. Mocht u vragen hebben over de geplande ruiming dan kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur op (071) 532 06 09 (keuzemenu toets 2) of per email: info@rhijnhof.nl

Plattegrond (pdf-bestand)
Namen overledenen (pdf-bestand) 
Tarieflijst herbegraven enz. (pdf-bestand)
Bestelformulier naamplaatje gedenkmuur (pdf bestand)


Plattegrond