Gepubliceerd op 13th februari 2013

Ruimen vanaf 2 januari 2014

Vanaf 2 januari 2014 zal de begraafplaats een aantal algemene graven gaan ruimen. Het gaat om de volgende graven:
3727 tot en met 3740 en 3907 t/m 3908 (uitgegeven van 5 oktober 1991 t/m 28 februari 1992)
3795 tot en met 3830 (uitgegeven van 18 december 1989 t/m 17 oktober 1990).

Het is mogelijk de stoffelijke resten opnieuw te begraven in een nieuw algemeen of particulier graf, te cremeren of over te brengen naar een andere begraafplaats.
Mocht de rechthebbende en/of nabestaanden niet kiezen voor één van de bovenstaande mogelijkheden dan zullen alle stoffelijke overblijfselen geruimd worden en overgebracht worden naar een verzamelgraf.
Indien zich op het graf nog een monument en/of beplanting bevindt, dan kan de rechthebbende (aanvrager begrafenis) deze tot 1 januari 2014 verwijderen. Vanaf 2 januari 2014 worden de nog aanwezige monumenten en beplanting door ons verwijderd.
Onderstaand vindt u een overzicht van de graven die voor ruiming in aanmerking komen en een tarievenlijst. Mocht u vragen hebben over de geplande ruiming dan kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur op (071) 532 06 09 (keuzemenu toets 2) of per email: info@rhijnhof.nl

Plattegrond ruiming 2014 (pdf-bestand)
Namen overledenen (pdf-bestand) 
Tarieflijst herbegraven enz. (pdf-bestand)
Bestelformulier naamplaatje gedenkmuur (pdf bestand)


 Plattegrond_ruiming_2014