Gezocht

Onvindbare rechthebbenden (houders van de grafrechten)
De administratie van Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof” (SBBR) heeft een lijst opgesteld van graven waarvan het adres van de rechthebbende onbekend is. Wij zijn op zoek naar adressen van rechthebbenden of nabestaanden/erven van rechthebbenden.

Mocht zich geen eigenaar of erfgenaam melden van de graven zoals genoemd in de lijst, dan zal het graf, conform artikel 24 van het reglement van SBBR per (zie datum lijst) in zijn geheel vervallen aan de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof.

Rechthebbenden en in de plaats tredende (nieuwe) rechthebbenden zijn gehouden aan het voldoen van eventueel nog openstaande rekeningen.

Het Reglement Rhijnhof (pdf) van Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof
Voor meer informatie: info@rhijnhof.nl of 071-5320609 (keuze 2)


Overzicht van graven waarvan het adres van de rechthebbende onbekend is:

Gezocht (pdf)
Gezocht (xls)