Tarievenlijst voor 2019  


Diversen

Gebruik Rhijnhof rouwsteiger, aankomst via het water (de Oude Rijn) 146,00
Gebruik openluchtaula bij de vijver (oude deel). Bij slecht weer is altijd een binnenaula beschikbaar 110,00
Gebruik electrocar met chauffeur tijdens begrafenis (vooraf boeken ivm planning) 47,00
Gebruik bloemenbaar 27,00
Meer tijd aan het graf, per 15 minuten 95,00
Luiden klokken bij een crematieplechtigheid (gratis bij begrafenis) 63,00
Overboeken grafrechten op een nieuwe rechthebbende 60,00