Onderhoud van het groen & monument
 

Begraafplaats Rhijnhof is een bijzondere begraafplaats, die beheerd wordt door de Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof.  De graven en de begraafplaats worden door de buitendienst onderhouden. Van Rhijnhof ontvangt u jaarlijks een rekening voor dit onderhoud. Het tarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U bent verplicht de jaarlijks door het bestuur vastgestelde vergoedingen te voldoen, ook als u zelf het graf onderhoudt. Onderstaande informatie kunt u hier downloaden.


Waar kunt u op rekenen bij het onderhoud van uw begraafplaats?


Rhijnhof onderhoudt de graven, urnenwanden, rouwsteiger, plantsoenen, hagen, paden, banken, servicepunten, kunstwerken, bomen, watergangen, bruggen en taluds. 
Ook verwijdert Rhijnhof alle vormen van afval die op de begraafplaats worden aangetroffen.
Rhijnhof zorgt ervoor dat wespen worden bestreden waar dat nodig is.


Grafbeplanting:


Rhijnhof zorgt ervoor dat ieder jaar bij uw graf:

 • de heesters, haagjes of beplanting waar nodig worden gesnoeid of geknipt;
 • de afgestorven planten (resten) en de ongewenste kruidige gewassen worden verwijderd (vier maal per jaar tijdens de onderhoudsronde);  
 • de in de herfst gevallen bladeren worden verzameld en afgevoerd;
 • de kerststukjes vanaf 1 februari worden verwijderd; 
 • het blad van de beukenhagen in het voorjaar wordt afgevoerd;
 • dode bloemen, kaarsen, mandjes en potjes worden verwijderd om de cosmetische uitstraling van de begraafplaats te behouden (vier maal per jaar); 
 • de natuurlijke snoei wordt opgeruimd na een storm; 
 • op/in graven nestelende wespen worden verwijderd. 

 

Niet inbegrepen in het onderhoud van het groen zijn:

 • in vorm knippen van de heesters; 
 • herstelwerkzaamheden bij schade (niet veroorzaakt door medewerkers); 
 • vervanging van door u zelf geplant materiaal. 


Waar kunt op rekenen bij het onderhoud van uw grafmonument? 


Ieder jaar zorgt Rhijnhof ervoor dat:

 • de monumenten worden gereinigd van algen; 
 • na melding en controle (na afloop garantietermijn steenhouwer) de tekst indien mogelijk wordt bijgewerkt (behalve bladgoud).


Eens in de 5 jaar, of na een melding zorgt Rhijnhof ervoor dat:

 • het monument wordt opgehoogd, indien nodig geacht door de beheerder; 
 • het graf waterpas zal worden gesteld en cosmetisch zal worden afgewerkt;
 • de grond wordt aangevuld daar waar nodig. 


Niet inbegrepen in het vaste onderhoud zijn:

 • aanvulling van steenslag (grind) op de graven;
 • vergulden van letters en afbeeldingen;
 • gespecialiseerde steenhouwer werkzaamheden;  
 • onderhoud aan illegaal geplaatste monumenten of delen daarvan (bij constatering daarvan wordt het geplaatste verwijderd); 
 • herstel en/of verankering van illegaal geplaatste onderdelen en/of ornamenten; 
 • reparaties door schade en/of veroudering. 


Wilt u zelf onderhoud plegen aan het graf? 


Het staat u vrij om zelf het graf te onderhouden. U moet zich hierbij wel houden aan de regels die Rhijnhof stelt aan grafbedekking. Zo blijft de begraafplaats een verzorgde uitstraling behouden.  Vergankelijke materialen graag geregeld verversen om beeldverlies door verwering te voorkomen. Kunstgras wordt niet toegestaan.

 • Verzorg alleen uw eigen graf. Sommige mensen kiezen bewust voor het laten verwilderen van het graf. 
 • Let erop dat u geen plastic bakjes (met of zonder materialen zoals schepjes, harkjes enz.) of zakken achterlaat bij het graf. Die worden beschouwd als afval en van het graf verwijderd. 
 • Bij het toegangshek, nabij het Theehuis staan transportkarren. Bij ieder servicepunt kunt u gereedschappen lenen.
 • Laat uw begraafplaats verzorgd achter.
 • Houd rekening met anderen. Voorkom dat u gereedschap of andere materialen op een ander graf neerlegt. 
 • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de graven is uiteraard niet toegestaan.
 • Glazen vazen liever niet gebruiken vanwege breekgevaar en de aanwezige kans op letsel bij de onderhoudsmedewerkers.