De begraafplaats

Rhijnhof is een sfeervolle begraafplaats, met grote waterpartijen en monumentale bomen. Als algemene begraafplaats biedt Rhijnhof aan mensen van alle gezindten en culturen gelegenheid om hun overledenen te begraven. Een deel van de begraafplaats is katholiek gewijd. Er is ook is een gedeelte ingericht voor islamitische graven.

De begraafplaats heeft een reglement, waarin alle regels staan voor het begraven, plaatsen van gedenktekens en grafbeplantingen. Dit reglement kunt u opvragen bij de administratie of hier downloaden.

Keuze van het graf
Rhijnhof heeft verschillende soorten graven. De basiskeus is Algemeen of Particulier.

Algemeen
Algemeen keldergraf

Particulier
Particulier keldergraf
Particulier zandgraf
Particulier zandgraf voor kind
Rooms-katholiek particulier zandgraf
Islamitisch particulier zandgraf

 

Algemeen keldergraf A
Algemene_keldergraven_2012Het is belangrijk dat u zich vooraf goed realiseert, wat de keuze voor een algemeen graf betekent. Een graf wordt altijd gehuurd. De minimale wettelijke grafrusttermijn is 10 jaar. Bij een algemeen graf kan dit niet verlengd worden.

In een algemeen kledergraf is plaats voor 3 personen. Vooraf is niet te bepalen wie bij elkaar worden begraven. De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens en grafbeplanting zijn bij een algemeen keldergraf beperkt.

Algemeen zandgraf B
Dit is een begrafenis zonder aanwezigheid van nabestaanden. Er kan geen monument of gedenkteken geplaatst worden. De grafrust is 10 jaar, verlenging is niet mogelijk.

Wat gebeurt er na 10 jaar?
Na afloop van de huurtermijn van 10 jaar wordt een algemeen keldergraf geruimd. De nabestaanden krijgen hierover ruim van tevoren bericht, als hun adres bij Rhijnhof bekend is. De ruiming wordt ook aangekondigd op het publicatiebord, de website, in lokale kranten en bij de te ruimen graven.
Het is mogelijk de stoffelijke resten te laten herbegraven in een ander algemeen keldergraf of in een particulier graf. U kunt er ook voor kiezen de stoffelijke resten te laten cremeren.

Informatie algemene keldergraven (pdf)

 

Particulier keldergraf
Een particulier keldergraf of familiegraf kunt u huren voor een periode van 20 of 30 jaar en biedt ruimte aan meerdere overledenen. U kunt ook een asbus of sierurn laten begraven of bijzetten. Er zijn ruimere mogelijkheden voor gedenktekens en grafbeplantingen dan bij een algemeen keldergraf.

Er zijn 4 soorten particuliere keldergraven:

  1. Keldergraven die per module worden uitgegeven. U hebt dan de mogelijkheid om een keldergraf voor 1 of 2 personen te huren.
  2. Standaard keldergraven voor maximaal 5 personen. Deze keldergraven worden op volgorde uitgegeven.
  3. Rotonde cirkelgraven. Op het oude deel van de begraafplaats (rotonde cirkelgraven) zijn keldergraven voor 3 en 6 personen.
  4. Rotonde keldergraven (middencirkel). Dit zijn exclusieve graven die in overleg worden uitgegeven.


Het grafrecht voor particuliere keldergraven is steeds met 10 of 20 jaar te verlengen. Zo kan een particulier keldergraf voor lange tijd blijven bestaan. Het gaat bij een particulier of familie-keldergraf dus niet om het eigendom van een graf, maar om het recht om er te begraven in de overeengekomen periode. Het familiegraf komt op naam van de rechthebbende. Die bepaalt wie er bijgezet worden en beslist ook over verlenging van het grafrecht. Als de rechthebbende overlijdt, hebben de nabestaanden 1 jaar de tijd om een nieuwe rechthebbende aan te wijzen. Als zich geen nieuwe rechthebbende aanmeldt, of als de grafrechten niet worden verlengd, dan wordt het familiegraf 10 jaar na de laatste bijzetting geruimd.


Particulier zandgraf

begraven2

Een particulier zandgraf of familiegraf kunt u huren voor 10, 20 of 30 jaar. Het gaat bij een particulier of familiegraf dus niet om het eigendom van een graf, maar om het recht om er te begraven in de overeengekomen periode. Het grafrecht voor particuliere graven is steeds met een periode van 10 of 20 jaar te verlengen. Zo kan dit particuliere graf voor lange tijd blijven bestaan. Het familiegraf komt op naam van de rechthebbende. Die bepaalt wie er bijgezet worden en beslist ook over verlenging van het grafrecht. Als de rechthebbende overlijdt, hebben de nabestaanden 1 jaar de tijd om een nieuwe rechthebbende aan te wijzen. Als zich geen nieuwe rechthebbende aanmeldt, of als de grafrechten niet worden verlengd, dan wordt het familiegraf 10 jaar na de laatste bijzetting geruimd.

Er is ruimte voor drie overledenen. Een apart deel van de begraafplaats biedt particuliere graven voor maximaal 2 personen. In een particulier graf kunt u ook een asbus of sierurn laten begraven of bijzetten. 
 

Rooms-katholiek particulier zandgraf
Op Rhijnhof-buitenplaats is een apart deel van de begraafplaats ingericht met gewijde rooms-katholieke particuliere graven. Bij begrafenissen in algemene keldergraven op Rhijnhof-Veldheim kunnen de graven per keer worden gewijd.

Particulier kindergraf (zandgraf)
‚Äč
Voor overleden kinderen tot 12 jaar heeft Rhijnhof particuliere kindergraven. Hiervoor geldt in hoofdlijnen hetzelfde als voor een particulier (familie)graf. Een kind kan ook in een particulier graf voor volwassenen worden begraven.

Kinderhofcollage

Tarieven begraven (pdf)

 

Islamitisch particulier graf
Het islamitische gedeelte van de begraafplaats is zo ingericht, dat de graven richting Mekka zijn georiënteerd. De begrafenis kan plaatsvinden volgens de islamitische traditie. Een watervoorziening en een gebedstafel zijn aanwezig.

Islamitische graven zijn particuliere graven voor 1 of 2 personen. Het grafrecht voor deze graven wordt uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. Na die termijn kan de rechthebbende de grafrechten steeds opnieuw verlengen met 10 of 20 jaar. Er zijn ook islamitische kindergraven.

De tarieven van islamitische graven zijn hetzelfde als de particuliere zandgraven met 1 of 2 begraaflagen.

Folder islamitisch begraven (pdf)  


Gebedstafel2