Natuur op Rhijnhof

Rhijnhof is een sfeervolle begraafplaats, oorspronkelijk aangelegd als landschapspark met grote waterpartijen en monumentale bomen. Met een oppervlakte van bijna 12 hectare natuur is Rhijnhof een bijzondere plek voor Leiden. In de groene reeks van landgoederen in de regio vormt de begraafplaats een belangrijke schakel. De flora en fauna op Rhijnhof is zeer gevarieerd.

Natuurwandelingen
Naast de mensen die het graf van hun dierbare overledenen bezoeken, komen er ook steeds meer wandelaars en natuurliefhebbers naar Rhijnhof om van de rust en de mooie natuur te genieten. Er zijn natuurwandelingen uitgezet voor alle seizoenen en er is veel aandacht voor het plaatsen van bijzondere bomen. Binnenkort wordt een bomenroute op Rhijnhof uitgezet. Aan de hand van een flyer kunt u een wandeling maken langs de bijzondere bomen op de begraafplaats.

Vogelvriendelijk Rhijnhof
Rhijnhof is al eeuwenlang een toevluchtsoord voor vele vogels. U vindt hier wilde eenden, spreeuwen, vlaamse gaaien, eksters, merels, blauwe reigers, boomklevers, futen, groene spechten, grote bonte spechten, grutto’s, scholeksters, kieviten, kauwen, koolmezen, roodborstjes, nijlganzen,sinds kort kaapse eenden en krielkippen. Alle onderstaande foto's zijn gemaakt op het terrein van Rhijnhof.

179 Wilde_Eend_008 Tjiftjaf_007 Staartmees_006 Sperwer_013 Nijlgans_014 Kuifeend_005 Halsbandparkiet_002 Grote_Bonte_Specht_010 Ekster_008 Blauwe_Reiger_009


Zoogdieren op de begraafplaats
Door verstedelijking van de omgeving is het aantal zoogdieren op en rond Rhijnhof teruggelopen. Nu kunt u nog konijnen, hazen, vossen en egels zien. Ondanks de beperkte oppervlakte van 12 hectare proberen we een aantal zoogdieren een nieuw leefgebied te geven op Rhijnhof. Zo zijn er op 17 november 2010 egels uitgezet op het terrein van de begraafplaats. Deze egels kwamen van de Stichting Egelopvang Den Haag.

1

23