Urnengraf

Veel nabestaanden kiezen voor een eigen familie-urnengraf voor het bijzetten van de as van hun dierbare. Rhijnhof heeft meerdere urnentuinen, gelegen op het gedeelte Buitenplaats en in de Tuin van Mien Ruys. Verspreid over het terrein liggen ook een aantal exclusieve boom-urnengraven onder een van de prachtige bomen op de begraafplaats.

Een familie-urnengraf biedt meerdere mogelijkheden voor asbijzetting. In het graf kunnen 1 of 2 asbussen worden begraven. Of er kan een keldertje worden ingebracht met ruimte voor 4 asbussen. Daarnaast kunnen op het graf ook nog 2 sierurnen worden gezet.

Een particulier urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van minimaal 1 jaar met recht van verlening. Het graf komt op naam van één rechthebbende, die voor de afgesproken periode de eigenaar van het graf is. Hij/zij beslist wie in het gaf wordt bijgezet, welke grafbedekking er geplaatst wordt, of rechten verlengd worden en dergelijke. Het is mogelijk een specifieke plaats te kiezen en er kan een monument op het graf worden geplaatst.

Kinderurnengraf
In het Vergeet-me-niet-kinderhofje is een speciale plek ingericht voor het bijzetten van de as van overleden kinderen.

Een urnengraf uitzoeken
Particuliere urnengraven liggen verspreid over de sfeergebieden. U kunt zelf een graflocatie uitzoeken, ook al bij leven. Een medewerker van Rhijnhof loopt met u mee om u te adviseren. U kunt daarvoor een afspraak maken via 071-532 06 09, keuzemenu 2 of per e-mail info@rhijnhof.nl.

Op onze Tarieven asbestemmingen 2021 vindt u de diverse mogelijkheden en de bijbehorende kosten.

As bijzetten in een urnengraf. Hoe gaat dat?
De bijzetting vindt plaats op een door u gekozen datum. Wij ontvangen u en uw familie in het Poortgebouw en lopen met u mee om u te begeleiden. U kunt de plechtigheid geheel zelf vormgeven. Het is ook mogelijk om de bijzetting te laten doen door een van onze medewerkers, zonder dat u daarbij aanwezig bent. In dit geval wordt een ander tarief berekend.

Een sierurn bijzetten op een urnengraf. Hoe gaat dat?
Als u een sierurn heeft aangeschaft in onze Gedenkwinkel, zorgen wij ervoor dat de as in de sierurn wordt geplaatst. Vervolgens zal een van onze medewerkers de urn op het graf plaatsen. U bent daarbij dan niet zelf aanwezig.

Het is ook mogelijk dat u elders een urn heeft aangeschaft en dat de steenhouwer de plaatsing verzorgt. Daarvoor dient een vergunning te worden aangevraagd. Voor meer informatie daarover zie onze pagina over Grafbedekking.