Formulieren

Hieronder kunt u formulieren downloaden als pdf-bestand

Formulieren en andere informatie voor het regelen van een begrafenis

Formulier aanmelden begrafenis (pdf)
Verklaring kennisname reglement begraafplaats (pdf)
Reglement Rhijnhof (pdf) (laatste versie 1 september 2017 met tarieven 2019)
Bijlage reglement begraafplaats Rhijnhof (pdf)
Formulier verzoek overschrijven grafrechten (doc)
Tarieven begraven (pdf)
Tarieven Islamitische graven (pdf)
Tarieven asbestemmingen (pdf)
Openingsbrief familiegraf (pdf)
Algemene keldergraven (pdf)
Muziekboek (link)


Diverse andere formulieren en informatie

Vergunningaanvraag monumenten (pdf)
Vergunning voor plaatsen sierurn (pdf)
Gedenkmuur (pdf)

Naamplaatje herdenkingszuil strooiveld (pdf)
​
Bereidverklaring herbegraving/bijzetting (pdf)

Om een pdf-bestand te kunnen lezen hebt u Acrobat Reader nodig. Indien u dit programma niet heeft geïnstalleerd kunt u het hier gratis downloaden.

acrobat