Formulieren

Hieronder kunt u formulieren downloaden als pdf-bestand

Formulieren en andere informatie voor het regelen van een begrafenis

Formulier aanmelden begrafenis (pdf)
Verklaring kennisname reglement begraafplaats (pdf)
Reglement Rhijnhof (pdf) (uitgave 1 september 2017)
Bijlage reglement begraafplaats Rhijnhof (pdf)
Formulier verzoek overschrijven grafrechten (doc)
Tarieven begraafplaats (pdf)
Tarieven Islamitische graven (pdf)
Openingsbrief familiegraf (pdf)
Algemene keldergraven (pdf)
Muziekboek (link)


Diverse andere formulieren en informatie

Vergunningaanvraag monumenten (pdf)
Vergunning voor plaatsen sierurn (pdf)
Gedenkmuur (pdf)

Naamplaatje herdenkingszuil strooiveld (pdf)
​
Bereidverklaring herbegraving/bijzetting (pdf)

Om een pdf-bestand te kunnen lezen hebt u Acrobat Reader nodig. Indien u dit programma niet heeft geïnstalleerd kunt u het hier gratis downloaden.

acrobat