Gezocht

Onvindbare rechthebbenden (houders van de grafrechten)
De administratie van Stichting Beheer Begraafplaats “Rhijnhof” (SBBR) heeft een lijst opgesteld van graven waarvan het adres van de rechthebbende onbekend is. Wij zijn op zoek naar adressen van rechthebbenden of nabestaanden.

Mocht zich geen eigenaar of erfgenaam melden, dan zal het graf, conform artikel 24 van het reglement van SBBR per 1 januari 2010 in zijn geheel vervallen aan SBBR. Rechthebbenden en in de plaats tredende (nieuwe) rechthebbenden zijn gehouden aan het voldoen van eventueel openstaande rekeningen.

Het Reglement Rhijnhof (pdf) van Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof
Voor meer informatie: info@rhijnhof.nl of 071-5320609


Overzicht van graven waarvan het adres van de rechthebbende onbekend is:

Gezocht (pdf)
Gezocht (xls)