Beknopte tarievenlijst voor 2018  


Diversen

Reglement begraafplaats (download hier) 2,50
Uitreksel grafregister (per graf) 5,00
Duplicaat akte 5,00
Overschrijvingskosten 58,00
Gebruik rouwsteiger 143,00
Luiden klokken gratis voor begrafenissen – vanaf aula tot aan het graf – 0,00
Wegnemen en terugplaatsen monument (grafsteen) vanaf 194,00